Botanikiáda

22.05.2019 12:58
Zo školy

Autor : Katarína Pribolová, ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves

Späť na časopis

15. mája sa žiačky našej školy, Tatiana Mizeráková z 5.A a Júlia Hendrichovská z 5.B, zúčastnili okrúhleho desiateho ročníka projektu Botanikiáda, ktorý organizuje a zastrešuje Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach.

Hlavným cieľom projektu Botanikiáda je vzbudiť záujem talentovaných žiakov o oblasť botaniky prostredníctvom hravej formy súťaže a nenútenou formou ich informovať o význame rastlín, ochrane a tvorbe životného prostredia. Zároveň je jednou z úloh podujatia motivovať pedagógov biológie k väčšej kreativite pri výučbe. Tento ročník Botanikiády niesol podtitul „Vyrobené z rastlín“. Na žiačky čakali problémové úlohy na šiestich stanovištiach, ktoré boli rozmiestnené v celom areáli botanickej záhrady, nevynímajúc expozičný skleník, okolie bazénov či parenísk, takže sa žiačky mohli zoznámiť aj so širšími priestormi botanickej záhrady a jej pestovateľským zázemím. Okrem teoretických vedomostí si overili aj svoje praktické zručnosti. Odborníci sa pedagógom pokúsili prostredníctvom zaujímavých prezentácií predstaviť nové metodické postupy a poznatky v oblasti botaniky a ekológie. Tešíme sa na ďalší ročník projektu!