Okresná vlastivedná súťaž „PRAMENE“

15.06.2022 17:33
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na časopis

Dňa 15. júna 2022 sa v priestoroch CVČ Relax Rimavská Sobota konal XXXVII. ročník okresnej vlastivednej súťaže „PRAMENE“, ktorú organizuje Gemersko-malohontské múzeum už od roku 1983. Jej cieľom je doplniť vedomosti žiakov o regionálny rozmer, nakoľko regionálna výchova v obsahu vyučovacieho procesu absentuje. Je určená žiakom 7. ročníkov ZŠ z okresov Rim. Sobota, Revúca, Poltár (prihlasujú sa 5-členné družstvá) a druhotným cieľom je vzbudenie záujmu o regionálnu históriu.

Tento rok sa do súťaže prihlásilo 12 družstiev a našu školu reprezentovali 2 družstvá:

- žiaci VII.B triedy: Michal Balang, Adam Hloušek, Matej Jacko, Jakub Kočiš, Samuel Szabó – získali 1. miesto

- žiačky VII.A triedy: Adela Csomorová, Nela Čonková, Lea Jakabčicová, Sára Véghová, Vanessa Výbochová – získali 7. miesto Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

                                                                                   Mgr. Diana Murínová