Európsky deň jazykov

02.11.2021 17:57
Zo školy

Autor : Monika Jokalová, ZŠ Školská, Bánovce nad Bebravou

Späť na časopis

Európsky deň jazykov oslavujeme každý rok 26. septembra, tento rok je to už jeho dvadsiate výročie. Vyhlásila ho v roku 2001 Rada Európy v Štrasburgu, ktorá upozorňuje, aké je dôležité učiť sa cudzie jazyky. Logom sú k sebe otočené tváre a zároveň aj uši. Školy si tento deň pripomínajú prostredníctvom rôznych aktivít, súťaží, kvízov, besied, projektov. Podporujú tak rozvoj jazyka, kultúry, celoživotného vzdelávania. Nabádajú žiakov pochopiť význam a nevyhnutnosť učenia sa cudzích jazykov. Rovnako to bolo dnes aj u nás. Žiaci kreslili, lepili, googlili, navzájom spolupracovali, tvorili, ale najmä si užili dnešný deň na hodinách cudzích jazykov.

S pani učiteľkou Mgr. Monikou Varhaníkovou na hodinách anglického jazyka naši najstarší žiaci, skúsení deviataci, vytvorili veľké plagáty s dôrazom na ako a prečo sa učiť jazyky. Piataci zdobili tričko - pozdrav "ahoj" napísali v niekoľkých európskych jazykoch, napr. fínsky, grécky, bulharsky, lotyšsky, rusky, španielsky, francúzsky, atď. Šiestaci tvorili plagáty s obrázkami a slovíčkami Francúzska, Ruska, porovnávali slovnú zásobu viacerých krajín.S pani učiteľkou Mgr. Máriou Ďurmekovou vytvorili ôsmaci zaľúbený plagát na hodine nemeckého jazyka a plagát s rôznymi cudzími slovami na hodine angličtiny. Horlivo pracovali i piataci, korí v rôznych jazykoch ďakovali. Výsledkom bol veľký plagát. Naši prvostupniari sa rovnako zapojili. Šiestaci s pani učiteľkou Mgr. Jankou Mattošovou vyrábali vlajky európskych krajín. S pani učiteľkou Mgr. Martou Janečkovou vytvorili druháci farebný plagát, kde posielajú pozdrav v rôznych jazykoch. Žiaci dnes predviedli úžasnú kreativitu, schopnosť spolupracovať a všetky ich umelecké diela budú zdobiť steny našej základnej školy.

Mgr. Monika Varhaníková