Páli ti to?

03.12.2021 15:50
Zábava

Autor : Viliam Leskoviansky, ZŠ Gemerská, Plešivec

Späť na časopis

Máš bystrú hlavičku?

1.Štyri rohy, nebehá to, štyri nohy, nedrgá to.

Čo je to?

A. Stôl

B. Skriňa

C. Žaba


 2. Kto má uši a nepočuje?

A. Tabuľa

B. Slúchadlá

C. Hrnček


3.Mám taký súdok, v ktorom je dvojaký nápoj, a predsa sa nezmieša.

A. Vajce

B. Voda

C. Obloha


4.Najprv sa hádala, potom celú noc plakala.

A. Búrka

B. Strom

C. Auto


5.V potoku si oprať skúša biele pierka do vankúša

A. Tričko

B. Kačka

C. Hus


6.Modrý klobúk, čo celý svet prikryje.

A. Nebo

B. Počítač

C. Stromy


7.Sedí pani na kláte v tmavom, čiernom kabáte.

A. Deň

B. Uhlie

C. Noc
Správne odpovede: 1 a, 2 c,, 3 a , 4 a, 5 c, 6 a, 7c