Zuzana Štelbaská : Trinástroční

07.05.2019 19:59
Zo školy

Autor : Patrícia Gabrišová, ZŠ A. Bagara Trenčianske Teplice

Späť na časopis

Kniha vhodná pre 13+ vek Projekt : My je viac ako ja

Problémy trinásťročných vo svojej poviedkovej knihy zobrazuje dramaturgička a spisovateľka Zuzana Štelbaská.

Knihou sme sa zaoberali na hodinách slovenského jazyka a literatúry v siedmej, ôsmej a deviatej triede, kde prebiehalo spoločné čítanie, diskusia a tvorba čitateľských denníkov.

Ako nás kniha zaujala?

Vanesa Pavlíčková, Viktória Krištofová, Simona Pšenčíková (7. ročník) 

Čítali sme príbeh o Šarlote, ktorá vyrastá v bohatej rodine, zaujíma sa o svoj vzhľad, ale správa sa detinsky. Jej rodičia sú bohatí, ale nemajú k sebe rešpekt, lebo sa neustále hádajú. Śarlota nedostáva príliš pozornosti a keď nájde svojich starých rodičov, konečne je šťastná. Jej problémy by sa mohli vyriešiť, ak by sa jej rodičia prestali hádať. Najviac nás zaujal dej a bolo to super napísané. Určite je to vhodné pre nás aj mladších žiakov.

Mária Porubčanová (9. ročník) : Kniha bola dobre napísaná, ale príliš ma nezaujala, asi preto, že si väčšinou vyberám iný žáner. Odporučila by som ju mladším žiakov, okolo 12 rokov. Som si istá, že by ich bavila. Ale je zaujímavé, že si vyberá problémy tínedžerov, napríklad prvé vzťahy a rozchody. Začínajú mať svoje názory a chápať problémy dospelých.

Nina Pavlovičová (9. ročník) : Kniha ma sčasti zaujala, lebo sa venuje problémom, aké môžu mať tínedžeri. My, 15.roční, sme si viacerými vecami prešli, takže ju odporúčam mladším ročníkom. Bohužiaľ, v dnešnej dobe sa nestretávame len s obyčajnými problémami, ako sú rodina, priatelia a známky, ale čelíme aj vážnejším problémom, ako sú alkohol, cigarety. ... Mali by sme sa nad tým zamyslieť.

Viktória Podhorská (9. ročník) : Táto poviedka (Šarlota) ma celkom zaujala, ale nečítala by som celú knihu, lebo čítam väčšinou romantické alebo sci-fi. My tínedžeri máme problémy s výberom školy a rozhodovania sa do budúcnosti, bojujeme s nedostatkom voľného času a často naše problémy nadväzujú na problémy rodičov.


Vyjadrenie pedagóga : Trinásťroční je rozhodne publikácia vhodná nielen pre voľnočasové aktivity, ale aj edukačné účely. Z emocionálneho hľadiska a z hľadiska osobnostného vývinu môže u detí posilniť prosociálne správania, povedomie o inakosti a umožňuje rozvíjať zásady tolerancie, empatie a ľudskosti. Možno povedať, že na pozadí zážitkového spektra teenegerov otvára dôležitý priestor pre reflexiu a diskusiu, a to tým, že sa nebojí obnoviť nadčasové témy potreby priateľstva, vzájomného rešpektu a lásky.