Vianočné pozdravy

14.12.2020 08:25
Zo školy

Autor : Alžbeta Bukovčanová, ZŠ s MŠ J. S. Neresnického, Dobrá Niva

Späť na časopis

Vianočné pozdravy

   Každoročne sa v ŠKD zapájame do výroby vianočných pozdravov pre sponzorov, bývalých učiteľov a iných priateľov školy. Žiaci spolu s pani vychovávateľkami vymyslia a vytvoria krásne pozdravy;tie potom navodia vianočnú atmosféru v každej domácnosti, do ktorej sa dostanú. Tento rok si vianočné pozdravy zobrali na starosť najstarší žiaci ŠKD ( 3. – 4. ročník ) spolu s ich pani vychovávateľkami Mgr. Polcovou a Ing.Gímešovou. Už sú tu opäť dni vianočné, do sveta kričia zvony polnočné. V tomto čase zázračnom prajeme Vám veľa lásky a pohody pri stole spoločnom. Nech sa Vám pod stromčekom splnia vaše sny, aby vás čakali už len krásne a šťastné dni. Aj veľa síl želáme do nového roku, aby Vás šťastie sprevádzalo na každom kroku a len dobrí ľudia stáli po vašom boku.


Mgr. Lucia Polcová