C) Nový školský rok 2019/2020

22.03.2020 20:07
Zo školy

Autor : Ľuboslav Jablonský, ZŠ Málinec

Späť na časopis

....veľké upratovanie....veľké prípravy.... Súčasťou príprav na nový školský rok bolo aj presťahovanie školskej dielne do zrenovovaného suterénneho priestoru pri šatniach. Uvoľnil sa tak priestor pre novú – špeciálnu triedu a pre kabinet vychovávateľov a asistentov učiteľa. Triedni učitelia sa postarali o výzdobu tried. Najväčšia pozornosť sa prirodzene vždy venuje malým prváčikom... Deviataci si zrenovovali svoj starý školský nábytok...

Ľ.J.