X) Rozhovor s vedúcou jedálne a hlavnou kuchárkou

22.03.2020 20:07
Zo školy

Autor : Matúš Jablonský, ZŠ Málinec

Späť na časopis

Anna Farkašová (59), vedúca jedálne Ako sa Vám pracuje so zamestnancami? Dobre. Treba ich zaučiť, treba im povedať, čo majú robiť, ale dobre. Teraz je toho viac, ale zvládajú to. Ako vychádzate s učiteľmi a so zamestnancami? V podstate s učiteľmi sa stretávam málo, ale myslím, že uspokojivo a so zamestnancami dobre. Učíme sa spolu vychádzať a tolerovať sa navzájom. Kde kupujete potraviny? Máme svojich dodávateľov. Nekupujeme ich nikde v obchode, ale od zmluvných dodávateľov. Aký rozpočet máte na nákup potravín? Rozpočet na potraviny je podľa počtu stravníkov a finančného pásma cca 1000 €. Koľko zamestnancov pracuje v jedálni? Dve kuchárky a tri pomocné sily. Ako dlho pracujete v školskej jedálni Málinec? Od roku 2007, teda 12 rokov. Kam dávate zvyšky potravín? Zvyšky potravín odoberá zmluvná firma na zber kuchynského odpadu. Anna Čepková (62), hlavná kuchárka Ako sa Vám pracuje v tomto kolektíve? Veľmi dobre. Je jednoduché pracovať v jedálni? Nie, nie je. Je to ťažká práca. O koľkej Vám začína a končí pracovná doba? Záleží od zložitosti pripravovaného obedu, teda od 6:00 do 14:00 alebo od 7:00 do 15:00, ale zvyčajne od 6:00 do 14:30. Ako to máte s obedmi? Máte ich zadarmo? Obedy zadarmo majú iba deti. Čo všetko zahŕňa vaša práca? Prípravu hlavného chodu, kontrolovanie, či je dodržiavaný pracovný postup, odoberanie vzoriek, zapisovanie a kontrolovanie teploty jedál, dodržiavanie hygieny a na záver upratovanie. Koľko voľna môžete mať? Počas prázdnin a taktiež máme voľno prispôsobené dochádzke žiakov v škole a v škôlke. Mávate prestávky? Ak áno, aké dlhé? Áno máme, pol hodinu. Pokazili ste už nejaké jedlo a museli ste ho robiť od začiatku? Nie. Možno bolo trošku slanšie, ale nikdy sme ho nemuseli robiť od začiatku. Máte rozdelené práce? Práce máme podelené. Každá vie, čo má robiť. Je ľahké pracovať so strojmi v jedálni? Keď sa naučíš, tak áno. V mene našej redakcie by som chcela vyzvať rodičov: hovorte so svojimi deťmi o jedle, pretože jedlo si treba vážiť! Spýtajte sa ich, čo v školskej jedálni jedia, a či všetko zjedli, aby sa s jedlom zbytočne neplytvalo.

(B.P.)