Z) Výroky žiakov

22.03.2020 20:07
Zábava

Autor : Matúš Jablonský, ZŠ Málinec

Späť na časopis

Ako sa zvieratá pripravujú na zimu?“ – Medveď sa preparuje „Ničenie hlodavcov chemickými prostriedkami sa volá demokracia.“ „Naša najväčšia rieka je Dubaj.“ Na prírodovede: „Povedz, čo vieš o srdci.“ – Srdce, srdce...ja viem! V srdci je láska.“ „Aký je najdôležitejší sval v tele?“ – Sadlo „Včela má na zadku švihadlo.“ „Dýchacia sústava sa skladá : nos, hltan, priedušnica a črevá.“ „ Druhy dopravy: letecká, cestná, staničná“ „Akú funkciu má žalúdok?“ – Riadi všetky činnosti tela. „Čo sa ťaží na Slovensku?“ – Lavice „Čo sa pestuje na vysočinách?“ – Cesnak a tučniaci „Druhy lesov: dubový, smrčný a pichliačný“. Učiteľ: „Povedz sršeň.“ Žiak: „šušeň.“ Najobľúbenejšia krajina? „Málinec.“ „Vybrané slová po s: syseľ a syseľka.“ „V akej dobe žil človek súčasný?“ – V dobe plamennej. „Ako sa delí človek rozumný?“ – Človek predveký a zadveký. „Aké máme doby, rozdelenia?“ – Doma kameň železná. „Kto stojí na čele mesta?“ – Princezná. „Aké zviera žije v savane?“ – Drak. „Na aké jednotky váži osobná váha?“ – Na tony. „Kde chodili ľudia za lepším životom počas hospodárskej krízy?“ – Do Ameriky a do Kauflandu.