T) Naj nástenka školy alebo poďme v triede prebudiť tvorivého ducha

22.03.2020 20:08
Kultúra a umenie

Autor : Matúš Jablonský, ZŠ Málinec

Späť na časopis

A j tento rok bol pre záujem zo strany žiakov na našej škole vyhlásený v poradí už tretí ročník súťaže o najkrajšiu nástenku triedy. Jej cieľom je zvýšiť záujem žiakov o tvorbu tematicky zameraných každomesačných násteniek a snaha o spríjemnenie a skultúrnenie tried druhého stupňa. Predsa len, žiaci aj pedagógovia v nich trávia väčšinu svojho školského dňa, tak prečo si miesto, kde sa odovzdávajú a rodia nové vedomosti, vizuálne nespríjemniť? A tak, ak majú žiaci chuť zútulniť a skrášliť svoju triedu, popri tom si zasúťažiť, zmerať svoje tvorivé sily v konkurencii iných tried a vyhrať zaujímavú cenu, stačí málo... Len kreatívny duch, šikovné ruky, skvelé nápady a snaha vo svojej triede každý mesiac vyčarovať tú najkrajšiu nástenku. Vždy desiaty deň v mesiaci udelí porota triede s najkrajšou a najoriginálnejšou nástenkou smajlíkový bod.

Trieda, ktorá získa počas školského roka najviac bodov, sa môže na jeho konci tešiť na super prekvapenie. Vybrať tú najkrajšiu nástenku je každomesačne pre porotu zloženú zo zástupcov tried druhého stupňa a dvoch pedagogických zamestnancov neľahká úloha. Veď každému sa páči niečo iné. A pre samotných žiakov majú ich neraz vlastnoručne a svojpomocne vyrobené ozdôbky tú najväčšiu cenu. Ale keďže body sa v našej súťaži vlastnej triede neudeľujú, učia sa tak dopriať aj iným. Už teraz sa tešíme na jún a na triedu, ktorá najviac svojimi nástenkami učaruje oku poroty. A hoci víťaz môže byť len jeden, aj prebudenie tvorivého ducha a šikovnosti, vzájomná spolupráca, spoločne strávený čas pri príprave každomesačného nástenkového triedneho veľdielka je už pre každú triedu, nepochybne, malým víťazstvom. Nemyslíte?

p.učiteľka Ridzoňová