6b TRIEDNY KONCERT ZUŠ

20.12.2023 16:16
Kultúra a umenie

Autor : Ľuboslav Jablonský, ZŠ Málinec

Späť na úvod

 Dňa 23. novembra 2023 nás o svojom hudobnom talente mohli naši žiaci presvedčiť na svojom koncoročnom triednom koncerte. V komornej atmosfére si najbližší príbuzní v priestoroch miestnej knižnice vypočuli, čo si ich ratolesti pod vedením p. uč. Svorčíkovej pripravili. U mnohých bolo badať trému s stres, ktoré sa pretavili do malých chybičiek. Tie sú ale pre každého z nás dôležité (nielen pri hraní na hudobný nástroj), aj keď si to neuvedomujeme a nemáme ich radi. Aj vďaka nim sa predsa stále zdokonaľujeme a posúvame vpred. Tak nech sa vám darí!

Ľ.J.

Fotogaléria k článku