L) Predvianočná rozlúčka

22.03.2020 20:08
Zo školy

Autor : Matúš Jablonský, ZŠ Málinec

Späť na časopis

D ňa 20. 12. 2019 sme sa v škole so starým rokom rozlúčili vianočným programom. Hneď na jeho začiatku sa svojim spolužiakom predstavili deti zo ZŠ Málinec so svojimi nacvičenými vianočnými básničkami, pesničkami či tancom. Neskôr sa začali súťaže, ktoré si pre nás pripravili naši ochotní deviataci. Rozdelili nás do skupín. V každej skupine bol kapitánom pán učiteľ alebo pani učiteľka. Každý tím bol označený číslom, ktoré bolo vyzdobené zaujímavými ornamentmi. Prvá súťaž bola vedomostný kvíz o našej škole. Boli tam otázky ako napríklad: Nosí pani učiteľka Ridzoňová rada sukne? Alebo: Koľko žiakov na tejto škole má meno Martin? Druhá súťaž spočívala v tom, že jeden žiak mal zaviazané oči a v ruke držal pohár s vodou. Trasa, ktorú mali žiaci naslepo prejsť, bola plná prekážok - rôznofarebných kužeľov. Každý zo súťažiacich mal pomocníka, ktorý mu hovoril kadiaľ má ísť. Na konci trasy bol položený pohár, do neho museli súťažiaci naliať vodu. Posledná súťaž bola venovaná kapitánom družstiev - učiteľom. Museli rapovať text, ktorý si vyžrebovali, napríklad text cestovného lístka, nákupného bločku či reklamného letáka. Za túto disciplínu dostal bod každý tím, pretože naše pani učiteľky vedia PERFEKTNE rapovať! Celú súťaž vyhral tím pani učiteľky Babiakovej. Víťazi za svoju výhru získali zaslúženú odmenu a potom už na žiakov školy čakala diskotéka, ktorá trvala do 12.00 hod. Deti, ktoré chodia na obed, sa išli najesť a spoločne sme všetci išli domov, tešiac sa na nadchádzajúce zimné prázdniny. Bola to super zábava a nepochybujeme, že sa to všetkým veľmi páčilo.

(T.H.)