E) Branné cvičenie

22.03.2020 20:09
Zo školy

Autor : Matúš Jablonský, ZŠ Málinec

Späť na časopis

Dňa 10. 10. 2019 sa žiaci 2. stupňa Základnej školy Málinec spolu s učiteľmi zúčastnili branného cvičenia. Ako každý rok aj tento sa žiaci vybrali na neďalekú Stráň pri Pustovgarovi. Po výstupe si žiaci oddýchli a potom sa spolu so svojimi triednymi učiteľmi vybrali na pripravené stanovištia. Žiaci 9.ročníka už mali vopred prichystané stanovište pri lese, kde deti hádzali granáty do kruhu. Deviataci im kládli otázky, na ktoré sa žiaci snažili odpovedať. Keď súťaž dokončili, prišli za pánom učiteľom Nociarom, ktorý im vysvetlil, ako sa orientovať v prírode tak, aby sa nestratili. Po dokončení stanovíšť sa učitelia rozhodli, že cesta do školy bude viesť cez Stupník. Po príchode z branného cvičenia išli žiaci nasýtiť svoje hladné brušká do školskej jedálne.

                                                                                                                                                                                                                                (T.K)

Fotogaléria k článku