B) Slovo na úvod

22.03.2020 20:09
Zo školy

Autor : Matúš Jablonský, ZŠ Málinec

Späť na časopis

Milé deti,

práve prežívate študentský čas, kedy aj napriek vášmu častému nezáujmu učiť sa chcete zo seba vytvoriť vzdelanejších ľudí, ktorí raz možno budú meniť svet. Za posledné týždne sme sa s našimi redaktormi snažili napísať články o udalostiach, ktoré sa na našej škole počas tohto školského roka stali. Naše prvé číslo Málinského školáka sme venovali udalostiam ako boli Halloween, súťaže Timravina studnička, Šaliansky Maťko, futbalový turnaj, ale aj rozhovor s pani učiteľkou Kaputovou či našou pani vedúcou školskej jedálne. Jeho súčasťou sú aj zaujímavosti, o ktorých sa dozviete viac po prečítaní nášho novozaloženého Málinského školáka, pretože na našej Základnej škole v Málinci sa vždy deje niečo zaujímavé.

Redakčná rada vám praje príjemné čítanie plné nových informácií. Po prečítaní našich novín nám môžete napísať odkaz spojený s naším prvým číslom, ktorý potom vhodíte do našej zázračnej krabičky, ktorá sa nachádza vo vestibule našej základnej školy a my si ho veľmi radi prečítame. Veríme, že prvé číslo našich školských novín bude pre vás prínosom a poskytne vám nový pohľad na našu základnú školu.

         S pozdravom

                                           Vaši redaktori