Po Testovaní 9...

08.04.2019 14:32
Zo školy

Autor : Tomáš Kováčik, ZŠ Tríbečská, Topoľčany

Späť na časopis

Toľko sme sa (ne)pripravovali na Testovanie 9 až za nami... 3. apríla si v našej škole otestovali svoje vedomosti z matematicky a slovenského jazyka tri deviatacké triedy.  Najskôr absolvovali test z matematiky, ktorý pozostával z 15 otvorených úloh a 15 úloh s výberom odpovede. Po 90 minútach a prestávke na občerstvenie žiaci riešili test zo slovenského jazyka. Na jeho vyplnenie mali 70 minút a pozostával z 20 úloh s výberom odpovede a 10 úloh s dopísaním krátkej odpovede. Žiaci mali rôzne pocity, o čom svedčali ich výrazy. Žiak, ktorý súčasne vyrieši oba testy s minimálne 90% úspešnosťou, je oslobodený od prijímacích skúšok na strednú školu.  Hŕstke žiakov sa to určite podarilo. Výsledky Testovania 9 budú prístupné 30. apríla 2019. Ostatných žiakov s menšou úspešnosťou už čakajú tradične prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia 13. a 16. mája. Držíme im palce!

Opýtali sme sa našich deviatakov, ako sa pripravovali na testovanie, ako si myslia, že dopadlo a na akú strednú školu si podali prihlášku.

Liliana Hallová
Na testovanie som sa pripravovala. Chodila som pravidelne na doučovania, robila som si testy. Matematika bola celkom ľahká, slovenčina ťažšia, ale aj to sa dalo zvládnuť. Boli tam často nejednoznačné odpovede. Aj tak to podľa mňa dopadlo až nad očakávania.Prihlášku som si podala na Gymnázium Cyrila a Metoda v Nitre. Myslím si, že ma zoberú bez skúšok, ak budem mať testy nad 90%.

Miroslav Streďanský
Pripravoval som sa tak, že som si napísal jeden test plus som občas chodil na doučovanie. Myslím si, že nebolo veľmi ťažké. Keby sa viac pripravujem, dopadlo by ešte lepšie. Ale aj tak som spokojný. Chcem študovať odbor polytechnika v škole v Nitre. Skúšky budem robiť 13. a 16. mája na elektrotechniku. Už som si robil jeden nácvičný prijímací test.