Čitateľský oriešok

27.02.2020 09:47
Zo školy

Autor : Monika Jokalová, ZŠ Školská, Bánovce nad Bebravou

Späť na časopis

Každoročne vyhlasuje odborné nakladateľstvo RAABE celoslovenskú čitateľsko- výtvarnú súťaž pod názvom Čitateľský oriešok. Aj žiaci 3. B triedy pod vedením triednej učiteľky Mgr. Magdolenovej sa tento rok rozhodli prelúskať dvoma veselými príbehmi. Prvým krokom súťaže bolo čítanie s porozumením. Úlohou žiakov bolo nájsť odpovede na jednoduché i zložitejšie otázky. Druhý krok súťaže bol zameraný na kreativitu a fantáziu. Postavičkám z 2 príbehov vymysleli jedno spoločné dobrodružstvo a nakreslili ho na výkres. Cieľom súťaže je podporiť u žiakov pozitívny vzťah ku knihám, rozvíjať čítanie s porozumením, logické myslenie a výtvarnú kreativitu. V mesiacoch február- marec prebieha odborné vyhodnotenie súťaže. Hlasovať môže aj verejnosť na stránke facebookRAABE a lajkom podporiť výkresy našich žiakov. Kresba s najväčším počtom „lajkov“ získa samostatné ocenenie. Jej výsledky sa dozvieme v máji. Už teraz sa tešíme na lúskanie príbehov v budúcom školskom roku, ktoré nás dovedú do sveta fantázie.

Mgr. Magdolenová R.