Mladý Jesenský 2019

27.02.2020 09:47
Zo školy

Autor : Monika Jokalová, ZŠ Školská, Bánovce nad Bebravou

Späť na časopis

26. ročník autorskej literárnej súťaže Mladý Jesenský sa opätovne niesol v duchu skvelých prác našich žiakov. Všetci zapojení súťažiaci sa so svojimi 261 prácami zišli v piatok 17. januára 2020 v priestoroch divadelnej sály ZUŠ Dezidera Kardoša.

Spomedzi mnohých ocenených si v dvoch kategóriach odniesli ceny aj traja žiaci z našej školy. V druhej kategórii boli medzi ocenenými a titul Mladý Jesenský bol udelený Livii Striežencovej a Matejovi Lukášovi, obaja z 5.A triedy, ktorí svoje práce napísali a do súťaže prihlásili pod dohľadom p.uč. Dvončovej. V tretej kategórii bola ocenenou Dominika Hudecová, žiačka 8.A triedy. Jej prácu do súťaže prihlásila p.uč. Jaňáková. Medzi vyhláseniami jednotlivých kategórii sa o program postaral riaditeľ základnej umeleckej školy Mgr, art. Silvester Lavrík, ktorý sa zároveň podujal aj na moderovanie celého slávnostného vyhlasovania autorskej literárnej súťaže Mladý Jesenský. Svoj talent nám ukázali aj žiaci ZUŠ, ktorí sa predstavili so svojimi hudobnými číslami. Medzi nimi bol aj Matej Lukáš, ktorý nám zahral v doprovode klavíra na husle a spríjemnil tak všetkým mladým autorom čakanie na výsledky. Pevne veríme, že naší žiaci sa budú každoročne zapájať do tejto súťaže. Tohtoročným víťazom blahoželáme a tešíme sa na nových mladých autorov.

Mgr. Monika Jokalová