Rozhovor s novou pani učiteľkou

04.02.2020 21:39
Zo školy

Autor : Liana Kmecová, ZŠ Soľ

Späť na časopis

Ahojte, priatelia!

Všetci ste už určite zaregistrovali, že do nášho učiteľského zboru pribudli v januári dve nové posily. Jednou z nich je pani učiteľka Mgr. JANA PASIERBOVÁ, ktorú som sa rozhodla trošku vyspovedať. (na ďalšiu sa tešte v budúcom čísle)

1. Kedy ste dospeli k rozhodnutiu, že sa chcete venovať učiteľskému povolaniu? Nikdy vás nelákalo niečo iné?

K rozhodnutiu, že sa chcem stať učiteľkou, som dospela počas štúdia na strednej škole. Navštevovala som Obchodnú akadémiu v Prešove, takže sa to spočiatku zdalo byť veľkou zmenou, ale už vtedy som doučovala spolužiakov rôzne predmety, ako napríklad slovenčinu, ekonomiku a účtovníctvo. Vďaka tomu som si uvedomila, že ma to nielen baví, ale tiež to, že na to mám predpoklady. Taktiež som v tom čase začala kamarátke vypomáhať s jej krúžkom na základnej škole a práve táto skúsenosť mi pomohla definitívne potvrdiť moje rozhodnutie. Čo sa týka mojich plánov predtým, chcela som byť ekonómkou alebo účtovníčkou. Práve preto som študovala na obchodnej akadémii. Doteraz si pamätám, ako som prekvapila učiteľov, keď som zrazu zahlásila, že budem učiteľkou slovenčiny, pretože som v ekonomických predmetoch bola dobrá a všetci predpokladali, že v tomto smere budem pokračovať ďalej.

2. Pochádzate z učiteľskej rodiny? 

Z učiteľskej rodiny nepochádzam, ale v rodokmeni by som určite nejakú učiteľku našla.

3. Mali ste v škole obľúbené predmety? Ktoré?                                                             

Áno, mala som. Na základnej škole to bola slovenčina a chémia. A bez nátlaku sa priznám, že z chémie si, bohužiaľ, už veľa vecí nepamätám vďaka tomu, že som svoje štúdium viedla iným smerom. Na strednej škole to bola naďalej slovenčina a tiež účtovníctvo.

4. Aké boli vaše začiatky? Nemali ste trému postaviť sa pred žiakov?                             

Moje začiatky boli, ako som už spomínala, na strednej škole, keď som doučovala. Oficiálne som sa ale pred celú triedu žiakov postavila až na vysokej škole, keď som mala pedagogickú prax na základnej a strednej škole. Spočiatku som trému cítila. Predsa len šlo o triedy, ktoré mali približne dvadsaťpäť až tridsať žiakov a musela som zosúladiť učivo, ktoré som chcela prebrať, organizáciu hodiny a správanie žiakov. Postupne som sa do toho dostala a zvyšok šiel ľavou zadnou.

 5. Kde ste študovali?                           

Študovala som na Prešovskej univerzite v Prešove. Táto vysoká škola bola mojou prvou voľbou, pretože štúdium slovenského jazyka a literatúry a aj občianskej náuky je tam zabezpečené veľmi kvalitným pedagogickým zborom. Tiež rozhodlo aj to, že som nemusela cestovať, pretože v Prešove bývam a školu som mala neďaleko.

6. Učili ste aj na iných školách?                   

Táto škola je moja prvá, v ktorej učím po absolvovaní vysokej školy. Ale v rámci praxe som učila tiež na základnej škole, ako aj na strednej. A zhodou okolností šlo o rovnakú strednú školu, na ktorej som sama študovala, preto som väčšinu učiteľov poznala osobne.

7. Prečo práve Soľ? (viem, že pochádzate z Prešova, a to je dosť ďaleko)

Na túto otázku sa ma pýta každý. Hneď po tej, ako zvládam dochádzanie. Túto školu som si na jednej strane zvolila ja, pretože bola voľná pozícia učiteľky slovenčiny, ktorú mám vyštudovanú, ale na druhej strane si škola zvolila mňa. Ako učiteľka, ktorá nedávno vyštudovala vysokú školu, som nemala veľa možností, preto ma nesmierne potešilo, že som dostala šancu aj napriek tomu, že som čerstvou absolventkou. A svoju voľbu určite neľutujem.

 8. Čo sa vám páči na predmetoch, ktoré učíte?                                                               

Na každom predmete sa mi páči niečo iné. Na slovenčine predovšetkým možnosť tvorivým spôsobom sprostredkovať rôzne informácie a zaujímavosti žiakom. Nedávno som na hodine literatúry s piatakmi preberala tému pracovné a obradové piesne, na ktorej sme sa nielen dozvedeli niečo nové, ale tiež si aj zaspievali. Na dejepise sa mi páči to, že sa počas každej hodiny dozvedáme nové informácie z histórie a vďaka poznatkom dejín sa vieme do budúcnosti poučiť.

9. Aký bol váš prvý dojem z tejto školy, zo žiakov, z kolegov?                                             

Môj prvý dojem zo školy bol, že som postavená pred veľkú výzvu a rovnako aj pred novú životnú etapu. Keďže som práve skončila vysokú školu a na školách učila iba v rámci praxe, tak som sa s množstvom učiteľských povinností priamo nestretávala. Práve preto som nesmierne vďačná celému pedagogickému zboru a vedeniu, pretože mi vždy ochotne pomôžu. Čo sa týka žiakov, tak s niektorými si hodiny veľmi pochvaľujem a poniektorí na hodinách vystrkujú rožky. Ale to je údelom každého učiteľa a učiteľky, ktorý sme si dobrovoľne zvolili.

10. Čomu sa venujete vo voľnom čase? 

Mojím veľkým koníčkom je čítanie. Čítam veľa a bez ohľadu na druh knihy. Zastávam názor, že ak je kniha zaujímavo a pútavo napísaná, tak ju netreba ešte pred prečítaním odsudzovať. Tiež sa rada stretávam s kamarátkami a chodím na prechádzky s naším psíkom.

Ďakujem za rozhovor a prajem veľa úspechov vo vašom povolaní!