Čitateľský oriešok

20.01.2020 18:34
Zo školy

Autor : Ema Eckertová, ZŠ Nová Dedinka

Späť na časopis

V mesiaci január sa venuje 3.B čitateľskej gramotnosti. Celá trieda sa zapojila do projektu Čitateľský oriešok. Našou prvou úlohou bolo prečítať si dve krátke poviedky. Texty sa nám veľmi páčili, boli aj vtipné. Zároveň sme museli vyplniť k nim úlohy zamerané na čítanie s porozumením, ale aj na všeobecný prehľad. Druhou úlohou bolo spojiť dve poviedky do jedného výtvarného diela. Teraz už len budeme čakať na vyhodnotenie súťaže. (Ema Eckertová, Natália Bodišová, Alžbetka Peceková, 3.B)