Krátke správy z novembra

15.01.2020 10:00
Zo školy

Autor : Hana Štulrajterová, ZŠ Nová Dedinka

Späť na časopis

19.11. sa žiaci prvého stupňa prvýkrát zapojili do projektu Bubnovačka. Vzali si so sebou malé bubny, či hrnce s varechami, ceruzky, búchali so všetkým, čo vydávalo hlasný zvuk. Touto akciou chceli podporiť práva detí.

20.11. prebehlo Testovanie 5. Bola to prvá väčšia skúška našich piatakov.

28.11. Výber detí z prvého stupňa sa zúčastnil celoslovenskej súťaže Všetkovedko a zároveň výber detí z druhého stupňa v súťaži Expert geniality show.

V mesiaci november našu školu reprezentovala Petra Kissová z 9.A na okresnom kole olympiády v slovenskom jazyku.

Výtvarná súťaž - pri príležitosti 100. výročia SND, bola vyhlásená výtvarná súťaž pre triedy prvého stupňa. Našou úlohou bolo nakresliť ľubovoľnou technikou, ako si predstavujeme divadlo o 100 rokov. Zapojili sa žiaci 3.A a 3.B triedy. Precízne kreslili svoje nápady. 20.12. ako poďakovanie za účasť v súťaži dostali deti cukríky. Ďakujeme SND. (Sára Maskaľová, Hana Štulrajterová, Natália Bodišová, Alžbeta Peceková, Laura Hegyiová 3.B)