Anketa: Čo si prajú učitelia na Vianoce?

19.12.2019 21:10
Zo školy

Autor : Soňa Jarušinská, ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce

Späť na časopis

VIANOČNÁ ANKETA

Posledný týždeň pred vianočnými prázdninami sme oslovili svojich učiteľov a položili sme im zvedavé otázky.

Odchytili sme 12 učiteľov a tú sú ich odpovede:


Na čo sa najviac tešíte na Vianoce?


p. učiteľ Demek: na stretnutie celej rodiny

p. učiteľka Mihaliková: na oddych

p. učiteľ Reguli: na prežívanie tajomstva

p. učiteľka Lörincová: na chvíle s rodinou

p. učiteľ Sabol: na to, že bude celá rodina spolu

p. učiteľka Petková: na pokoj a pohodu

p. učiteľka Bertová: na pokoj a pohodu

p. sociálna pedagogička Krausová: na to, že bude rodina pokope

p. učiteľ Stephany: na rodinnú pohodu

p. zástupkyňa Hudáková: na voľno

p. riaditeľka Kaľatová: že budem spolu s rodinou – 4-generačnou

p. učiteľka Beňková: na obdarovanie


Čo by ste si priali dostať pod stromček?

p. učiteľ Demek: pokoj a svietnik

p. učiteľka Mihaliková: zdravie a šťastie

p. učiteľ Reguli: novú baterku do mobilu

p. učiteľka Lörincová: zdravie

p. učiteľ Sabol: knižku

p. učiteľka Bertová: zdravie

p. sociálna pedagogička Krausová: zdravie

p. učiteľ Stephany: gitaru

p. zástupkyňa Hudáková: byť so všetkými, ktorí ma majú radi

p. riaditeľka Kaľatová: zdravie

p. učiteľ Stephany: gitaru

p. učiteľka Beňková: šťastie, zdravie a lásku