Olympiáda zo SJL

08.12.2019 15:48
Zo školy

Autor : Eva Černá, Gymnázium Ivana Kupca, Komenského, Hlohovec

Späť na časopis

    Dňa 8.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kategória C.

     17 žiakov z tried tercia a kvarta si zmeralo svoje sily v písomnom teste. Svoje zručnosti preukázali v oblasti čitateľskej gramotnosti, gramatiky i literatúry. Poslednou úlohou bolo pretransformovať dlhší text na krátku novinovú správu.

     Zo všetkých zúčastnených bolo 11 úspešných riešiteľov. Víťazkou školského kola sa stala žiačka kvarty Johanka Miklošíková s počtom bodov 21. Zahanbiť sa nedali ani žiaci tercie, napr. K. Minarovská a A.Ágh, ktorí dosiahli 20 bodov.

    Víťazka postupuje do okresného kola. Srdečne gratulujeme!