Čo sme zažili v novembri...

03.12.2019 17:50
Zo školy

Autor : Kvetoslava Borošová, ZŠ Soľ

Späť na časopis

Dňa 12. novembra sa na Strednej zdravotníckej škole v Humennom uskutočnila súťaž v poskytovaní prvej pomoci pre žiakov 9. ročníka. Na súťaži sa zúčastnilo 21 družstiev zo základných škôl z Humenného, Medzilaboriec, Sniny, Strážskeho, Vranova a okolitých obcí. Umelé dýchanie, masáž srdca, tepnové krvácanie, uštipnutie včelou, ťažká otvorená zlomenina a popálenina boli stanovištia, kde súťažiaci predviedli svoje praktické zručnosti. Hodnotila sa rýchlosť a správnosť poskytnutej pomoci. Našu školu reprezentovali dievčatá z 9. A Liana Kmecová, Nina Saraková a Zuzana Vavreková. Dievčatá skončili na peknom 4. mieste s rovnakým počtom bodov ako súťažné družstvo z Humenného, ktoré získalo 3. miesto. O umiestnení rozhodol čas poskytovania 1. pomoci.

14. novembra sa naša škola už tradične zapojila do verejnej zbierky Hodina deťom. Počas vyučovania mali žiaci i učitelia možnosť prispieť symbolickou sumou našej hliadke (deviatakom) so žltými pokladničkami s motívom maskota Huga a podporiť tak tento dobročinný projekt. Hodina deťom je projektom Nadácie pre deti Slovenska. Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií a celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom. Tento rok sa nám podarilo vyzbierať sumu 173 €.

Celé Slovensko aj Česko si v novembri pripomenulo 30. výročie Nežnej revolúcie. Naši mladí berú slobodné cestovanie, vyjadrovanie svojho názoru a obchody preplnené rôznorodým tovarom ako samozrejmosť. Poukázať na základné hodnoty a priblížiť im udalosti, ktoré predchádzali pádu komunistického režimu mala akcia, ktorá sa konala v piatok 15. novembra v telocvični našej školy. Žiaci 8. a 9. ročníka si počas piatej hodiny mali možnosť vypočuť krátku prezentáciu spojenú so súťažným kvízom k danej téme. Súťaženie bolo ozvláštnené aj piesňami, ktoré sa niesli ulicami medzi demonštrujúcimi a ktorých slová mali súťažiaci doplniť. Nakoniec sa víťazmi stala 9. A, ktorá vyhrala v rozstrelovej otázke nad 8. A, keďže v kvíze remizovali. O týchto udalostiach sme si ešte vypočuli reláciu v školskom rozhlase v pondelok 18. novembra.

Dňa 19. novembra 2019 sa na Spojenej škole internátnej – odbornom učilišti a praktickej škole vo Vranove nad Topľou uskutočnil Deň otvorených dverí, počas ktorého si žiaci 9. ročníkov základných škôl a ich učitelia mohli prezrieť priestory školy, nahliadnuť na výchovno-vzdelávací proces žiakov a odborný výcvik, kde študenti prezentovali rozmanité činnosti v závislosti od učebných odborov. Aj naši žiaci sa na tomto dni zúčastnili a mali tak možnosť zoznámiť sa s učebnými odbormi, ktoré ponúka táto škola.

Preventívny projekt ,,Póla radí deťom“ je určený pre deti predškolského veku (5 až 6 ročné deti) a deti prvého ročníka základných škôl. Prostredníctvom tohto projektu sú deti primeraným spôsobom informované o rizikách, s ktorými sa môžu v bežnom živote stretnúť. Aj v našej škole sa 20. novembra uskutočnilo hodinové stretnutie prvákov a pani policajtky, na ktorom im boli podané informácie o dopravných predpisoch, závislostiach, šikanovaní, práci polície hravou formou prostredníctvom pracovného listu. Cieľom tohto projektu bolo naučiť deti bezpečne sa správať v rizikových situáciách, pripravovať ich k zodpovednosti za svoje zdravie a svoje veci a zvyšovanie právneho a sociálneho vedomia.

V ten istý deň (20. 11. 2019) sa zapotili naši piataci. Čakalo ich totiž Testovanie 5, ktoré, veríme, zvládli čo najlepšie.

Dňa 27. 11. 2019 sa žiačky našej školy pod vedením p. uč. Ing. Viery Šerešovej zúčastnili na okresnej chemickej súťaži s názvom Mendeliáda, ktorá sa konala pod záštitou spoločnosti Bukóza holding, a.s. Súťaž sa konala na ZŠ Sídlisko Juh a zúčastnilo sa na nej 11 škôl. Náš tím pracoval v zložení – Diana Vavreková zo 7. A triedy, Sandra Onderová z 8. A a Zuzana Vavreková z 9. A triedy. Žiačky prežili v spoločnosti ostatných žiakov pekný deň a domov si doniesli ručne vyrobené mydielko a sklenenú fľašu na vodu od spoločnosti Bukóza holding a. s. Aj keď boli ocenené iba prvé tri družstvá a do školy žiačky doniesli diplom za účasť, na základe výsledkovej tabuľky sme sa umiestnili na peknom 4. mieste.

28. 11. 2019 v našej škole prebehol veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími pre druhákov, tretiakov a štvrtákov v súťaži Všetkovedko. Žiaci si zaujímavou formou mohli zopakovať vedomosti spôsobom sebahodnotenia a vyskúšať si typy úloh, ktoré sú prepojené s praktickým životom.

28. 11. 2019 sa konalo aj okresné kolo Technickej olympiády vo Vranove nad Topľou. Našu školu reprezentovali žiaci Dávid Kulman a Gregor Ihnát. Olympiáda sa konala na SOŠ drevárskej.

V tomto mesiaci naši piataci vypĺňali dotazník, ktorý bol zameraný na prechod z 1. stupňa na 2. V 5. A triede sa žiaci najradšej učia matematiku, naopak najmenej slovenský jazyk. Obľúbenými pani učiteľkami sú p. učiteľky Koščáková a Nemcová. V 5. B sa stala najobľúbenejšia geografia a dejepis a obľúbené p. učiteľky Tabaková a Tkáčová. No a v 5. C ich najviac zaujíma biológia a najviac si obľúbili p. učiteľku Tabakovú a p. učiteľku Michalčovú. V béčke i céčke sa najmenej radi učia žiaci matematiku.

Fotogaléria k článku