Mendeliáda - chémia nielen o učení

03.12.2019 17:50
Zo školy

Autor : Sandra Onderová, ZŠ Soľ

Späť na časopis

Milí čitatelia,

27. 11. 2019 som sa spolu so žiačkami Dianou Vavrekovou zo 7. A a Zuzanou Vavrekovou z 9. A zúčastnila na chemickej súťaži s názvom Mendeliáda vo Vranove. Rozdelili nás do dvoch skupín. 1. skupina začala praktickou časťou a 2. zase teoretickou. Naše družstvo začalo praktickou, kde sme robili pokus s octom, balónmi a sódou bikarbónou. Pokus bol veľmi zaujímavý. Po praktickej časti sme mali prestávku a po nej nás čakala časť teoretická, ktorá nebola až taká náročná. V tejto časti sme riešili úlohy, ktoré boli napísané zábavnou formou, ako napr. osemsmerovkou, tajničkou a pod. Jednou z úloh bolo aj nájsť chemické prvky ukryté v texte. Pri všetkých úlohách bola veľmi dôležitá spolupráca. Síce sme skončili tesne na štvrtom mieste, ale odišli sme s novými skúsenosťami a aj s novými vedomosťami. Cieľom súťaže bolo zábavnou formou zvýšiť záujem žiakov o chémiu. Verím, že sa naša škola na tejto súťaži zúčastní aj na ďalší rok. A nesmiem zabudnúť poďakovať p. uč. Šerešovej, ktorá nás na súťaž pripravovala.


Fotogaléria k článku