Interview s mladými hasičmi

03.12.2019 17:52
Šport

Autor : Liana Kmecová, ZŠ Soľ

Späť na časopis

Určite ste už počuli, milí čitatelia, že naši hasiči sa zúčastnili 22.11 2019 na halovej súťaži v Prešove, kde sa im darilo, a preto som sa rozhodla s nimi urobiť kratší rozhovor.

1. Odkedy ste sa začali zúčastňovať na takýchto súťažiach? 

Nina Saraková, IX. A:  Prvýkrát som sa zúčastnila na takejto súťaži ako žiačka siedmeho ročníka a odvtedy som si k nej vybudovala pozitívny vzťah nielen ja a moje spolužiačky, ale aj chlapci z našej triedy, a tak súťažíme v dvoch družstvách.

2. Čo vás motivuje venovať sa tejto činnosti? 

Banka Straková, IX. A: Robím to preto, lebo ma to baví, napĺňa, ale aj kvôli tomu, že sa stretávame ako mládež a spoznávame nových ľudí.

3. Kto vás k tejto záľube priviedol ? 

Šimon Kulman, IX. A: K tejto záľube nás priviedol pán Šopiak, ktorý nás oslovil a ponúkol nám možnosť zápisu do dobrovoľného hasičského zboru a my sme neváhali a šli sme do toho.

4. Chceli by ste v tejto súťaži pokračovať aj naďalej? 

David Kulman, IX. A:  Áno, pretože ma to baví a každá takáto súťaž ma obohacuje o nové skúsenosti. 

5. Ako sa cítiš na takej súťaži?

Gregor Ihnát, IX. A: Na začiatku mám veľký stres, a preto aj občas niečo pokazím kvôli nemu, ale keď už máme všetky disciplíny za sebou a čakáme na vyhodnotenie, tak je to zas iný pocit. No niekedy sa objavia v očiach aj slzičky šťastia z úspechu či sklamania z neúspechu.

6. Čaká vás v blízkej budúcnosti ešte nejaká súťaž ? 

Ján Pavlo, IX. A: Každoročne v jeseni nás čakajú dve súťaže, a to jedna v Prešove, na ktorej sme sa už zúčastnili a na tú druhú sa ešte len pripravujeme. Tá sa uskutoční 06. 12. v Bardejove.


Prajeme našim hasičom veľa úspechov a šťastia v ďalších súťažiach.