Žiacka školská rada

19.12.2019 21:10
Zo školy

Autor : Soňa Jarušinská, ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce

Späť na časopis

   Školský parlament očami jej „šéfky“ pani učiteľky Žolnovej

Kto stojí za myšlienkou školského parlamentu?

Myslím si, že je to naša pani riaditeľka. Obdivujem jej prácu, zanietenie a snahu urobiť svet, najmä ten náš školský milší, krajší a chápavejší. Má prirodzenú autoritu, dokáže sa vžiť do problémov žiakov, komunikuje s nimi, je ochotná počúvať, zakročiť aj poradiť. A práve školský parlament je úžasný nástroj, akým sa dá prehĺbiť vzťah vedenia školy a žiakov.

Aký zmysel má školský parlament?

Školský parlament sa stal neodmysliteľnou súčasťou našej školy. Jej členovia pomáhajú pri organizácii rôznych akcií. Jednotliví členovia sú hlasom svojej triedy. Prostredníctvom nich spoločne hľadáme riešenia rôznych problémov, zamýšľame sa nad akciami, ktoré by nadchli ostatných. Pripravujeme rozhlasové relácie na aktuálne tém.

Kto tvorí školský parlament?

Školský parlament tvoria žiaci 3. až 9. ročníka, ktorí boli zvolení pomocou hlasovania vo svojich triedach.

Za akými akciami stojí školský parlament?

Medzi naše najobľúbenejšie akcie patria:

Farebný týždeň

Mikuláš

Fašiangová reťaz

Futbalový turnaj žiakov proti učiteľom

Narodeninové priania

Logo školy

Súťaž o najkrajšiu triedu


S akými ťažkosťami sa stretávate pri fungovaní parlamentu?

Najväčší problém vidím v samotnom stretávaní členov parlamentu. Sme závislí od príchodov a odchodov autobusov, ktorými žiaci cestujú do školy a späť domov. Keďže niektorí prichádzajú pravé kvôli tomu tesne na vyučovanie a po vyučovaní sa zase ponáhľajú, je ťažké zladiť spoločné stretnutie.

Na základe čoho sa vyberajú členovia parlamentu?

Členom parlamentu sa stáva žiak po voľbách vo svojej triede. Vôbec to nemusí byť žiak, ktorý vyniká výbornými výsledkami z jednotlivých vyučovacích predmetov. Môže to byť vodca triedy, ktorého ostatní rešpektujú. Možno sa vyznačuje výbornými komunikačnými schopnosťami, rád pomáha iným alebo ho jednoducho zaujíma dianie v škole a chce byť jeho súčasťou.

Ako vidíte budúcnosť parlamentu?

Ako vidím budúcnosť parlamentu? Keď som prebrala funkciu koordinátora žiackeho parlamentu, netušila som, čo všetko ma čaká. Vedela som, že to bude zaujímavá práca. Spoznala som žiakov, ktorých som doteraz nikdy nevidela. Myslím, že takto to vnímajú aj žiaci. Spoznávajú sa navzájom, podávajú si rôzne informácie. Zisťujú, ako to funguje v iných triedach. V mojich začiatkoch som si pripadala ako zapisovateľka požiadaviek žiakov. Dnes je to iné. Žiaci spolu diskutujú. Niekedy je výmena názorov trošku intenzívnejšia. Učia sa však počúvať, rešpektovať a hľadať riešenia. Pomáhajú pri organizácii akcií, čím sa stretávajú aj s neochotou zo strany spolužiakov a časovou tiesňou. Práve na základe tejto skúsenosti prichádzajú na zistenie, aké ľahké je diktovať si podmienky a aká náročná je ich realizácia. Obdivujem ich rýchlosť zmobilizovať sily v prípade potreby pomoci. Rýchlo sa skontaktujú a môžeme riešiť vzniknutú požiadavku. Viem, že máme na čom pracovať. Musím však povedať, že práca členov parlamentu je z roka na rok na vyššej úrovni. Ak pribudne nový člen, rozbehne sa z vyššieho schodíka ako jeho predchodcovia v minulých rokoch, lebo úroveň práce, ochoty a zanietenia každým rokom rastie. Preto som na všetkých členov pyšná. Prichádzajú totiž na to, že aj vlastným pričinením, snahou a zanietením dokážu meniť dianie v škole, a to napriek svojmu nízkemu veku.


Ďakujeme za rozhovor.