Svetový deň mlieka na škole - 25. 9.

15.11.2019 20:10
Zo školy

Autor : Soňa Jarušinská, ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce

Späť na časopis

Rozhlasová relácia „Mlieko v živote človeka“ celej škole pripomenula, aký dôležitý a nezastupiteľný význam má konzumácia mlieka v školách pre zdravý vývin detí a žiakov. Kravička Elička z interaktívneho CD - Cesta mlieka poskytla žiakom 2.A množstvo zaujímavých informácií o živote kravičiek a objasnila im pojmy ako vemeno, dojenie, spracovanie mlieka, mliečne výrobky a význam mlieka vo výžive. Na prvom stupni sme nezabudli ani na zdravú mliečnu desiatu a, samozrejme, ani v školskej jedálni nechýbal k obedu chutný pohár mlieka.Tí, ktorí chceli vyjadriť podporu konzumácii mlieka, si v tento deň obliekli biele tričká.