O KROK BLIŽŠIE K HISTÓRII

17.12.2019 13:03
Zo školy

Autor : Martin Reis, ZŠ Čaňa

Späť na časopis

                                                        Dejepisná exkurzia na Duklu   

             Exkurzia na Duklu? Áno na Duklu.To teraz nemyslím mestečko v Poľsku , ani kúpeľný dom v Bardejovských kúpeľov,ba ani hotel v Prešove,ale Dukliansky priesmyk nachádzajúci sa v Laboreckej doline nad dedinou Vyšný Komárnik.                    .

          Vybrali sme sa tam 4. októbra a mohli nahliadnuť na udalosti z obdobia  2.svetovej vojny pomocou audioukážok (krátkych náučných filmov),interaktívnych náučných tabúľ a zaujímavých,  doposiaľ zachovaných, historických exponátov , ktoré sa nachádzali vo vojenskom historickom ústave vo Svidníku.

 Veľmi na nás zapôsobil Dukliansky priesmyk, múzeum – pamätník  a   cintorín  padlých vojakov, známy hlavne z obdobia 2. svetovej vojny kde zahynulo 20 000 sovietskych a 18 000 československých vojakov a celkové straty nemeckých vojakov boli okolo 65 000-70 000 vojakov.