PREVENCIA KRIMINIALITY MALOLETÝCH

02.07.2019 19:17
Zo školy

Autor : Antónia Morganová, ZŠ Čaňa

Späť na články autoraPosledný týždeň v škole. Žiaci už doslova odrátavajú sekundy do posledného zvonenia. Ale pred nami je ešte jedno dôležité stretnutie s témou nanajvýš aktuálnou pred začiatkom prázdnin - Prevencia a predchádzanie kriminality u maloletých. Naša školská psychologička si na pomoc pozvala odborníčku v tejto oblasti, nadporučíčku Mgr. Malekovú. Aktivita mala za cieľ zvýšiť povedomie žiakov v oblasti sociálno-patologických javov a nebezpečenstva používania omamných a psychotropných látok mládežou.


Preventívno-bezpečnostná aktivita sa zamerala na žiakov ôsmich ročníkov. Oboznámili sa s pojmami ako trestný zákon, trestný čin, trest, páchateľ, trestná zodpovednosť, ktoré sú často používané v trestnom zákone a trestnom poriadku. Prednáška bola zameraná aj na najčastejšie trestné činy páchané mládežou a páchané na mládeži. Mgr. Maleková žiakov poučila o tom, ako sa nestať obeťou trestného činu počas letných prázdnin a ako si ich užiť bezpečne a bez ujmy na zdraví.

Na záver prednášky sa žiaci nevedeli dočkať diskusie - otázok mali neúrekom. Pýtali sa  najmä na konkrétne prípady, ktoré sa stali v našej obci. Dúfam, že sa z nich poučia a vezmú si rady, ktoré na stretnutí odzneli, k srdcu.