Doba plastová

22.01.2019 13:18
Kultúra a umenie

Autor : Ján Hulina, Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 9, Banská Štiavnica

Späť na články autora

Rozhliadnite sa okolo seba. Koľko vecí, ktoré vidíte sú z plastu? A koľko z nich niekam vyhodíte a už nad nimi nikdy nepremýšľate! Väčšina predmetov okolo nás je z plastu. Už od päťdesiatych rokov 19. storočia nás plasty sprevádzajú životom a my s nimi zaobchádzame zväčša neuvážene, bez premýšľania. To by sa ale malo zmeniť. Každý rok sa totiž do oceánov dostane viac ako 8 miliónov ton plastov a plastových častíc. Tie potom požívajú ryby, korytnačky a iné morské živočíchy. A nie len to. Niektoré plasty vylučujú jedované látky. Vedci odhadujú, že do roku 2050 bude v oceánoch viac plastov ako rýb. A ak nás už nezaujíma príroda, môžeme myslieť aspoň na seba, pretože s každou morskou rybou konzumujeme plastové častice v ich telách. Potom je tu aj pár ďalších vecí, o ktorých sa dlho nevedelo. Niektoré kozmetické a čistiace prípravky obsahujú plastové mikročastice, ktoré sa dostávajú do vôd odpadom. A práve tieto malé častice konzumujeme v rybách a pijeme vo vode. Niektoré továrne na plasty vypúšťajú odpad rovno do vody.

Plasty ale neovplyvňujú len vody. Z pozemných skládok sa veľmi jednoducho dostávajú do okolitej prírody, vody, pôdy, vzduchu. Ak sa napríklad zavlažuje pole kontaminovanou vodou, môže dôjsť k zníženiu kvality plodín. Mikročastice poletujú vo vzduchu a my ich potom vdychujeme. Odpadky v prírode zabíjajú voľne žijúce zvieratá a rastliny.

Znečisťovanie našej Zeme môžeme zastaviť alebo aspoň spomaliť. V prvom rade neodhadzovať odpadky len tak po okolí. Plasty sa vyrábajú, aby vydržali čo najdlhšie, preto sa v prírode len tak nerozložia. Na jeden rožok alebo jablko si nemusíte brať plastové vrecko. Noste si so sebou vlastné platené vrecko. Sledujte aj to, ktoré kozmetické prípravky sú prírodné. Nekupujte balenú vodu, keď si ju doma môžete napúšťať z vodovodného kohútika. A hlavne, trieďme odpad a recyklujme, recyklujme a recyklujme!!! Sme súčasťou prírody a mali by sme si ju chrániť za každú cenu.