Časopis skoly:

Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 9, Banská Štiavnica