"Zo slabosti železa a uhlia sa rodí sila ocele"

22.03.2023 11:10
Šport

Autor : Jana Hollá, Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače

Späť na články autora

Kým sa v laviciach školy, nad písomnými maturitami, trápili naši štvrtáci - maturanti, žiaci prvých a druhých ročníkov absolvovali odborné exkurzie v rámci projektu „Terminus technicus v praxi“. V dňoch 14.3. a 15.3. 2023 absolvovali exkurziu vo výrobnom podniku Železiarne Podbrezová, ktorý je výrobcom ocele a oceľových bezšvíkových rúr. Žiaci mali možnosť získať cenné informácie a oboznámiť sa so spracovaním a prípravou vstupných surovín potrebných v procese výroby oceľových bezšvíkových rúr. Cieľom exkurzie bolo zážitkovou formou sprístupniť žiakom pohľad na výrobu ocele a bezšvíkových rúr. Na vlastné oči mali možnosť vidieť, ako sa "Zo slabosti železa a uhlia sa rodí sila ocele". Prezerali si celý proces premeny oceľového šrotu na presnú rúru. V rámci exkurzie si mali možnosť prezrieť valcovňu a ťaháreň. Počas celej prehliadky závodu museli dodržiavať prísne bezpečnostné predpisy. Dozvedeli sa množstvo zaujímavých informácií, ako napríklad, že prvá oceľ tu bola vyrobená v roku 1851 a že elektrická oblúková pec dokáže roztaviť za 1 hodinu 60 ton šrotu pri teplote 1600 °C, že oceľ je jeden z najekologickejších materiálov, pretože je 100% recyklovateľný a že firma svoju produkciu vyváža do viac ako 30 štátov celého sveta.