Lyžiarsky výcvik 2023 "horám ZDAR"

22.03.2023 11:09
Šport

Autor : Jana Hollá, Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače

Späť na články autora

V dňoch 06. - 10. 2 2023 sa žiaci Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch, za pomoci štátnej dotácie MŠVVaŠ zúčastnili výchovno-výcvikového lyžiarskeho kurzu /ďalej LVVK/  vo vychýrenom lyžiarskom stredisku Ski Park Snow Donovaly spojený s ubytovaním v nádhernom Penzióne Limba. Lyžiarskeho kurzu sa zúčastnili najmä prvé a druhé ročníky, ale pridali sa k nám aj niektorí starší žiaci. Žiakov sme rozdelili do piatich družstiev podľa lyžiarskej zdatnosti. Tri najlepšie skupiny zdolávali náročnejšie trasy na vrchu Nová Hoľa pod dohľadom inštruktorov Miroslava Bernáta,  Roba Lacka a Bronislavy Tomjlenovičovej, pričom ich cieľom bolo vedieť zjazdiť terén otvorenými a uzatvorenými carvingovými oblúkmi. U začiatočníkov sme sa zamerali na to, aby vedeli zjazdiť terén oblúkmi z pluhu, z rozšírenej stopy a pre tých talentovaných, základným carvingovým oblúkom na menej strmšom svahu na Záhradišti za pomoci inštruktoriek Olinky Hatiarovej a Majky Kundrikovej. Počas LVVK sme mali nadpočetnú skupinu skúsených lyžiarov, čo je v dnešnej hektickej dobe, zameranej len na výpočtovú techniku a sedavý spôsob života, veľmi vzácne. Na konci LVVK sa aj z nelyžiarov stali lyžiari, ktorí dokážu bezpečne a technicky správne zjazdiť svah. Snažili sme sa umožniť žiakom hlbšie si osvojiť základy lyžiarskeho športu a tak vytvárať predpoklady pre ich trvalý vzťah k tejto aktivite. Vyhodnotenie LVVK sa uskutočňovalo každý deň počas výcviku v skupinách, ale aj na poobedňajších nástupoch priebežne, formatívne  pri ukončení LVVK s odovzdávaním vecných odmien a diplomov pre najlepších žiakov. Možnosť dostali i súťažiaci v rámci sebahodnotenia. LVVK prebehol bez vážnych úrazov a žiaci sa počas celého pobytu správali vzorne a nenastala žiadna kolízna situácia. Celý týždeň nám prialo počasie, užili sme si päť nádherných slnečných dní bez jediného obláčika, počas ktorých sme sa venovali hlavne lyžiarskym zručnostiam žiakov, upevňovaniu priateľstva a vzťahov, zažili sme veľa zábavy pri hraní bowlingu, biliardu, či bazénových šanteniach a odniesli sme si množstvo nezabudnuteľných zážitkov. V rámci vzdelávacej oblasti má telesná výchova, ako aj zdravie a pohyb, svoje postavenie, a zvlášť lyžovanie, ako pohybová aktivita, ktorá je kombináciou multifunkčných vedomostí, motorických zručností a praktických postojov človeka nesmierny význam pre rozvíjajúceho sa ducha mladej osobnosti. Tieto vlastnosti sú nevyhnutné pre pohybový, fyziologický, psychologický a motorický rast a rozvoj mladého človeka. Úzkou špecializáciou podmienok na pohyb v konkrétnych podmienkach pomáha lyžovanie prebudiť u žiakov trvalý záujem o telesný pohyb vo voľnej prírode. Lyžovanie vedie žiakov k správnemu vzťahu k vedeniu ich zdravému životnému štýlu a k vzťahu k prírodnej kráse a k jej ochrane. Zmyslom je, aby žiak spoznal pôsobenie a využitie prírodných síl na realizáciu telovýchovných a športových činností. Ďakujem z celého srdca žiakom, rodičom, priateľom a vedeniu za prežitých „pár“ dní s Vami milí moji žiaci a kolegovia. Verím, že sa stretneme v tejto športovo-priateľskej nálade zas o rok. S pozdravom a „horám Zdar!“ Vaša inštruktorka Majka K.