Úspech v olympiáde

16.05.2021 12:10
Zo školy

Autor : Sebastián Varga, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na články autora

Naša škola sa pravidelne zúčastňuje väčšiny prírodovedných súťaží. O dobrej pripravenosti žiakov svedčí, že v rámci okresných kôl sa umiestňujeme na popredných miestach a naši žiaci sú úspešní aj na krajských kolách. Nie je tomu inak ani teraz, keď príprava na súťaže prebieha v sťažených podmienkach. V okresnom kole biologickej olympiády kategórie C sa naša žiačka z 8.B triedy Michaela Barnová umiestnila na druhom mieste a postúpila na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 19.marca.

Ďalši naši žiaci sa pripravujú na okresné kolá biologickej olympiády kategórie E v odboroch botanika a zoológia. Miške gratulujeme a v ďalších súťažiach všetkým držíme palce.