Čítame radi

16.05.2021 10:50
Zo školy

Autor : Sebastián Varga, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na články autora


„Kto sa chce stať vzdelaným, musí nad zlato vážiť si knihy.”

                                                                                        Jan Amos Komenský


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhlásili výzvu o rozvojový projekt „Čítame radi 1“ a pokračovanie projektu Čítame radi 2.

Výzva bola určená všetkým verejným, cirkevným a súkromným základným školám na nákup detských a mládežníckych kníh. Cieľom projektu je, aby deti čítali rady a mali atraktívnu a veku primeranú literatúru.

Aj naša škola sa zapojila do tohto projektu. Uspela v projekte Čítame radi 2 a získala 800 eur na nákup nových kníh do našej školskej knižnice. Sme radi, že pravidelným podporovaným knižničného fondu sa nám darí zvyšovať záujem našich žiakov o čítanie a môžeme ich viesť k pozitívnemu vzťahu ku knihám. Tešíme sa, že v blízkej dobe pribudnú do našej školskej knižnice nové knihy.