7b VIANOČNÝ ČAS

20.12.2023 16:16
Zo školy

Autor : Ľuboslav Jablonský, ZŠ Málinec

Späť na články autora

Dňa 22.decembra 2022 sa na našej škole uskutočnil vianočný program, ktorý sme, my deviataci, pripravili. Zúčastnili sa ho žiaci prvého aj druhého stupňa a väčšia časť pedagogického zboru. Pripravených bolo niekoľko súťaží a vedomostných kvízov ako napr. jedenie jogurtu, hrabanie sa v gebuzine. Snažili sme sa, aby mal každý z vás šancu vyhrať odmenu. Nikto neodišiel bez nej, pretože sa mohlo stať, že by to niekoho mohlo mrzieť. Učiteľský kvíz, v ktorom učitelia preukázali znalosti o svojej triede, vedomosti z iných predmetov, ktoré niektorých prekvapili. Gebuzina, zase ukázala odvahu našich spolužiakov. Veľký úspech zožali stoličkový tanec, Marschmallow challange a mnoho ďalších súťaží. Dúfame, že ste si náš program užili a trošku sa pri súťažiach aj zasmiali. Všetko sme poctivo pripravovali mesiac dopredu, či už to bola výzdoba, pesničky, zháňanie oblečenia do súťaže, ceny atď... S naším výsledkom sme boli v celku spokojní. Dúfame, že si to všetci užili a odniesli si pekné spomienky.

S. Vóglová / T. Kminiaková