19b NA SLOVÍČKO, P. UČITEĽKA!

20.12.2023 16:16
Zo školy

Autor : Ľuboslav Jablonský, ZŠ Málinec

Späť na články autora

 Prečo ste sa rozhodli stať učiteľkou?

Od malička som chcela byť učiteľkou, vždy sa mi páčila táto práca, takže rozhodnutie bolo jasné.

Aké sú výhody alebo príjemné stránky učiteľského povolania?

tále sme s mladými ľuďmi, každý deň je iný, človek sa nikdy nenudí.

Aké je Vaše obľúbené jedlo?

Čokoľvek z talianskej kuchyne.

Aké vlastnosti si na žiakoch ceníte?

Úprimnosť, bezstarostnosť a optimizmus.

Aké detské sny ste si priniesli do života?

Niektoré sny sa mi slnili, niektoré verím, že sa mi ešte splnia.

Čo Vás motivuje vstávať každé ráno do práce?

Mám rada svoju prácu, takže asi to.

Aké boli Vaše obľúbené predmety v škole?

Slovenčina, dejepis a geografia.

Kde ste študovali?

Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

A študovala som strednú pedagogickú školu.

Ktorá trieda je Vaša najobľúbenejšia?

Všetky 

Aké sú Vaše koníčky?

Bicyklovanie, plávanie, turistika a stretnutia s kamarátmi.

Čo by ste chceli odkázať žiakom?

Nech na sebe tvrdo pracujú a idú za svojimi snami.


Ďakujem za rozhovor pani učiteľke Stierankovej.

K.Turošíková