Život v praveku

21.10.2022 15:12
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články autora

Na hodinách dejepisu si žiaci 6.B a 6.C triedy vyskúšali život v období praveku.

Na chvíľu sa tak vcítili do každodenných činností ľudí žijúcich v dobe kamennej, boli zberačmi i lovcami, ale aj prvými roľníkmi a pastiermi.

Úlohou žiakov bolo v krátkych scénkach predstaviť čo najvýstižnejšie jednotlivé obdobia doby kamennej. Osvojili si nové zručnosti pri vymýšľaní scenára, výrobe kulís a rekvizít potrebných na stvárnenie historickej doby. Učili sa vzájomnej zodpovednosti, tolerancii a spolupráci v rámci skupín. Zábavnou formou si  tak prehĺbili svoje nadobudnuté vedomosti.