Živé kontinenty

22.11.2022 17:34
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články autora

Žiaci 5. a 6. ročníka využili možnosti, ktoré prináša ročné obdobie jesene, nazbierali si prírodný materiál, z ktorého vytvárali mapy podľa zadania. Žiaci V.C mali za úlohu vyobraziť kontinenty za pomoci obrysových máp. Žiaci VI.C vytvárali tematické mapy Afriky, napríklad: povrch, podnebné pásma, vodstvo. Vznikali tak „živé kontinenty“, čím si žiaci upevňovali osvojené učivo, rozvíjali svoju tvorivosť i zodpovednosť v práci v skupinách.

Fotogaléria k článku