Zdravie z našich záhrad

09.11.2021 15:59
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články autora

Ovocie a zelenina má vo výžive človeka nezastupiteľné miesto vďaka vysokému obsahu vitamínov, minerálnych látok, vlákniny a ďalších dôležitých látok, priaznivo ovplyvňujúcich fyziologické procesy v našom organizme. Denná konzumácia ovocia a zeleniny je jedným zo základných stavebných pilierov zdravej výživy.

Žiaci 6.C triedy si najprv doma vyhľadali obrázky ovocia a zeleniny. Na hodinách biológie z nich vytvorili postery. Aby ich práca mala zmysel, vytvorili spoločný poster, ktorý odprezentovali pre žiakov 2. A triedy. Okrem toho pre nich pripravili aj rôzne aktivity: hádanky, kartičky, pexeso na rozpoznávanie ovocia a zeleniny.

Nakoniec si všetci pochutili na ovocí a zelenine, ktorú si doniesli a zároveň v spoločnej aktivite hádali ich názov podľa chuti a vône.

Fotogaléria k článku