Zber vrchnáčikov

15.12.2023 16:01
Šport

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články autora

Podstatou zberu vrchnáčikov je pomoc deťom, ktoré bojujú s nepriaznivou zdravotnou situáciou a potrebujú finančnú pomoc s cieľom zlepšiť ich zdravotný stav. Vďaka takejto zbierke  sme už aj my prispeli Janke v hodnote 3000 €, vďaka ktorej jej bol zakúpený kočík a absolvuje rehabilitačný pobyt. A teraz zbierame ďalej - tentokrát pre 11-ročného Lacka. Lackovi diagnostikovali detský autizmus s mentálnym postihnutím. Peniaze za zber vrchnákov budú použité na terapie za účelom zlepšenia funkčnej formy, komunikačných a sociálnych zručností, neverbálnej formy komunikácie a na liečbu zúbkov. Našim spoločným cieľom je vyzbierať 16 ton vrchnákov opäť v hodnote 3 000 €. Propagácia zbierky na našej škole padla do pozornosti aj verejnosti a šíri sa aj do iných škôl, do iných inštitúcií, dokonca aj do iných miest. Keď maličkými krokmi dosiahneme veľkú pomoc, vtedy vidíme, akú silu máme spoločne.

Fotogaléria k článku