Workshop tvorivého písania

01.04.2021 09:47
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články autora

Každému mladému človeku je prirodzený duch bádania, je prirodzená túžba objavovať, zvedavosť a záujem o nové, dosiaľ nepoznané. Tvorivým písaním, prežívaním vlastných tvorivých postupov, sa človek vychováva ku flexibilite, k objavovaniu nových súvislostí, k originálnosti, k nezávislosti myslenia, k experimentovaniu, k iniciatíve. Vďaka tvorivému písaniu sa môžu tak deti ako aj dospelí zbaviť strachu a zábran pri vlastnom ústnom prejave, získavajú istotu a sebadôveru, žiaci strácajú obavy z neznáma, neboja sa vyjadriť svoj vlastný názor.

To všetko zažili žiaci VI.A a VII.A triedy, ktorí sa zúčastnili online Workshopu tvorivého písania, ktoré bolo sprostredkované Verejnou knižnicou Jána Bocatia Košice. Žiaci si formou neformálneho vzdelávania, vďaka tvorivým aktivitám, využívaním hry, zapájaním zmyslov a experimentovaním s jazykom podporili kreativitu a verbálny prejav. Workshop bol vystavaný z aktivít, ktoré:

• rozvíjajú fantáziu a predstavivosť dieťaťa využívaním vizuálnych a zvukových vnemov

• jazykových hier

• aktivít podporujúcich sebareflexiu a sebaexpresiu dieťaťa

Ďakujeme organizátorom za peknú aktivitu.