Vyučovanie na diaľku

16.05.2020 14:48
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články autora

Pre deti je prirodzené, že majú za katedrou učiteľskú autoritu, ktorá sa stará o to, aby dávali pozor, spolupracovali, vypracovávali úlohy alebo písali písomky. Zrazu sa všetko zmenilo a vyskytli sme sa v situácii, ktorú sme ešte nikdy nezažili.

Na krízovú situáciu promptne zareagovali viaceré spoločnosti, IT firmy aj vydavateľstvá, no tiež umelci, knižnice a kníhkupectvá. Zdarma v čas krízy poskytli svoje služby a produkty, sprístupnili e-knihy, umelci čítali deťom rozprávky alebo hrali krátke motivačné divadielka. Pozoruhodné sú aktivity Daniela Heviera a jeho zábavné vysvetľovanie slovenčiny, doplnené o diktáty, úlohy.

Zaktivizovali sa aj učitelia, ktorí začali riešiť základnú otázku: akými cestami dostať k žiakom učivo, ako im odovzdať novú látku a overiť ich vedomosti. Pre žiakov je to veľká príležitosť zažiť vo vyučovaní novú skúsenosť. Prináša to však pre nich aj výzvu vysporiadať sa s úplne novým denným režimom, zvládať sociálnu odlúčenosť od spolužiakov či vyrovnať sa s obmedzeniami voľnočasových aktivít. Plnenie si školských povinností a zvládanie samoštúdia je pre žiakov iné v domácom prostredí.


Situácia sa utriasla, školy a ich učitelia si našli prijateľný model vyučovania. Počas prerušeného vyučovania na školách sa aj na našej škole začalo s vyučovaním na diaľku. Vyučovanie sme nahradili rôznymi on-line spôsobmi interaktívneho vyučovania a inými  zaujímavými vzdelávacími materiálmi digitálneho vzdelávania.

Školy sú zatvorené už dva mesiace. Za ten čas sme sa všetci nejako vysporiadali s vyučovaním, vyriešili sa problémy s Monitorom 9, maturitami i prijímacími pohovormi. Stav vyučovania v dobe krízy nie je ideálny, ale veľmi veľa škôl, riaditeľov a učiteľov robí, čo môže, čo vie a na čo má vybavenie.

Všetci sa tešíme na chvíľu, kedy sa stretneme v škole a život sa vráti do už vyjazdených koľají.