Vyhlásenie čitateľskej súťaže o cenu riaditeľky školy

04.03.2021 12:36
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články autora

Marec bol vyhlásený ako mesiac knihy v roku 1955 na počesť významného slovenského buditeľa Mateja Hrebendu. Tento ľudový spisovateľ sa narodil a aj zomrel v marci a už od narodenia pociťoval lásku ku knihám. Mal však vážne problémy so zrakom. Keď už vôbec nevidel a nemohol čítať, chodil po susedných domoch a prosil ľudí, aby mu čítali. Významne sa podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry a prispel ku vzniku knižníc.

Cieľom súťaže je podporiť čítanie a pozitívny vzťah ku knihám.

V mesiaci marec prečítaj ľubovoľnú knihu vhodnú tvojmu veku, ktorú doma nájdeš. Mladší žiaci môžu čítať a spolupracovať aj so svojimi rodičmi.

Natoč vtipné 2 minútové video, ktorým presvedčíš porotu a aj ostatných spolužiakov, že si knihu naozaj prečítal. Využi fantáziu 😊a predstav svoju knihu ostatným, aby ju chceli hneď prečítať.


Video je potrebné zaslať do 31.3.2021 na mail: riaditelka.zsberke@gmail.com

Vyhodnotenie súťaže: 15.4.2021