Všetkovedko

02.12.2020 18:19
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články autora

Dňa 1.12.2020 sa žiaci 2.-4. ročníka zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko, ktorá hľadá a objavuje najmúdrejších medzi najbystrejšími.

Žiaci riešili rôzne pútavé, logické i originálne úlohy. Úlohy, v ktorých si žiaci mohli overiť svoje vedomosti, prepojiť to, čo sa doposiaľ naučili, ale aj to, s čím sa doteraz stretli nielen v škole, ale aj v rodine, vo svojom blízkom okolí.

Súčasne získavali aj nové skúsenosti – čítanie s porozumením, prácu s textom.