Vážime si našu Zem

05.06.2023 14:29
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články autora

Piatok 19.5. sme venovali našej planéte Zem. Žiaci 9. ročníka pripravili bohatý environmentálny program pre žiakov druhého stupňa. Na 12 stanovištiach si žiaci hravou formou pripomenuli najdôležitejšie ekologické problémy a vtipnou formou si zasúťažili v rôznych športových a intelektuálnych aktivitách. Čakala ich napínavá streľba z luku, rozpletanie svojich spolužiakov zo zamotanej siete, prenos planét pomocou čiel, lovenie objektov z čiernej diery, preteky s Veľkým treskom, vodovodná naháňačka, kŕmenie sa bez rúk, rôzne spoločenské hry vyrobené z plastového odpadu, keksíkové preteky svalmi tváre, netradičné ochutnávky jedla, orientácia v priestore za sťažených podmienok, zásady prvej pomoci , ochrana zvierat i rastlín a mnoho ďalšieho. Hlavičky si potrápili v biologických, matematických, fyzikálnych, chemických, dejepisných, pravopisných a geografických úlohách.

Bol to skvelý deň, ktorý nás mal poučiť, ako si vážiť našu zemeguľu každý deň.

Fotogaléria k článku