Triedime odpad

30.01.2022 16:36
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články autora

Problém s odpadom nie je problém len niekoho z nás. Zdieľame spolu jednu krajinu a je úlohou nás všetkých prispievať k tomu, aby bola čistá a zdravá.

Vedeli ste, že priemerná slovenská štvorčlenná rodina vyprodukuje až 1,5 tony odpadu ročne, z ktorého viac ako dve tretiny končia na skládkach po celom Slovensku? Sme doslova zavalení odpadom.

Naša škola sa zapojila do projektu s obsahom zberu, triedenia a recyklácie plastov. Bola vybavená košmi na triedenie odpadu. Samotné koše sú skvelým symbolom triedenia a recyklácie. Vznikli totiž z použitých zubných kefiek. Keďže kefky sú z viacerých materiálov, nedajú sa správne vytriediť, preto by skončili na skládke alebo v spaľovni. Takto však dostali v závode Polyplast v Pliešovciach pri Zvolene nový a užitočný život.

Deti sa tak učia nielen ako triediť, ale tiež ako predchádzať odpadu a minimalizovať jeho tvorbu. Berú túto činnosť prirodzene aj príkladným prístupom vyučujúcich.

Žiaci a kolegovia sa zapojili do zveľaďovania svojho okolia a pre našu školu sme takto spoločne získali 5 štýlových eko lavičiek.