Slávite aj vy Halloween?

25.10.2019 14:12
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články autora

Halloween je pomenovanie pre predvečer významného sviatku Samhain. Má svoje korene práve v Európe. Najčastejšie sa pripisuje starým Keltom, ktorí takto oslavovali koniec leta a príchod zimy. Verili, že počas poslednej októbrovej noci sa vracajú duše mŕtvych do nášho sveta a potulujú sa medzi nami. Práve preto im prinášali rôzne dary a chránili sa pred nimi zapáleným ohňom. Tiež sa maskovali strašidelnými maskami, aby zmiatli zlých duchov.


V roku 837 pápež Gregor IV. vyhlásil, že tento pohanský sviatok bude patriť aj v kresťanskej cirkvi mŕtvym. Tak sa z 1. novembra stal Sviatok všetkých svätých a nasledujúci deň bol vyhlásený za deň Pamiatky zosnulým.


                                                                                       


Do USA sa Halloween dostal s prisťahovalcami z Írska a Škótska. Bolo to počas hladomoru v 19. storočí, kedy prišla na nový kontinent veľká časť populácie z Veľkej Británie. Pomerne rýchlo sa rozšíril po celej Severnej Amerike a časom sa zmodernizoval a komercionalizoval.


Dnes ho už poznáme v podobe strašidelne ozdobených domov, vyrezávaných tekvíc so sviečkou a v maskách oblečených detí. Tie chodia od domu k domu a dostávajú od ľudí sladkosti alebo peniaze.


Na Slovensko sa tento zvyk začal dostávať po roku 1989. Mladší ľudia tento sviatok vítajú hlavne vo forme halloweenskych diskoték a večierkov. Tie sú už pomerne zaužívané a bývajú organizované väčšinou posledný októbrový víkend.