Projektová práca

09.04.2022 11:05
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články autora

Projektová práca je jedna z aktívnych foriem vyučovania na hodinách dejepisu. Práve táto forma vedie žiakov ku kolektívnej práci, súdržnosti a spolupráci. Trieda 5.B s pani učiteľkou Vaskovou aktívne analyzovala cechy, ich formu, spôsob práce. Pripravili si občerstvenie, masky, projekty. Cechy dozerali na spôsob výroby, na kvalitu výrobkov a ich cenu. Prvá písomná zmienka o cechu z územia Slovenska pochádza z Košíc, kde sa v roku 1307 do cechu združili košickí kožušníci. Cechy triedy 5.B boli rozmanité- cez kováčov, mäsiarov, krajčírov až hrnčiarov. Hodina bola ukončená samotnou prezentáciou ich cechu.