Ochrana lesov a prírodného prostredia pred požiarmi

11.04.2022 16:33
Príroda a turistika

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články autora

Milé deti a žiaci,

je tu čas, kedy sa príroda zobúdza, začínajú vykúkat’ snežienky a jarné rastliny. Nastáva čas, kedy po dlhej zime a toho roku sa jej naozaj nechcelo prepustiť miesto slniečku, prichádza obdobie návštevy lesov , jarného upratovania a opekania špekáčikov v prírode.

O lesoch sa vraví, že sú oázou pokoja, avšak pri požiari sa táto oáza zmení na peklo, kde hrozí požiar lesných porastov vrátane lesných živočíchov a čo je najhoršie, hrozia straty na ľudských životoch. Svoj podiel na takto vzniknutých požiaroch majú aj deti, ktoré veľmi často „hrou so zápalkami“, ale aj samotným vypaľovaním suchej trávy spôsobujú starosti nie len hasičom, ale aj svojím rodičom.

Okresy mesta Košice a okres Košice — okolie patrí v posledných rokoch k okresom s vyššou požiarovosťou na trávnatých porastoch a v lesoch. Najčastejšou príčinou požiarov je nezodpovedné konanie osôb a to pri zakladaní ohňov priamo v lesnom prostredí, vypaľovanie trávy a starých porastov, fajčenie a iné nezistené príčiny. Aby ste vedeli seba, svojich blízkych a prírodu chrániť, je dôležité poznať niekoľko pravidiel:

V lesnom prostredí je zakázané manipulovať s otvoreným ohňom a zakladať ohne mimo označených ohnísk. Ohniská sú miesta ohradené nehorľavými materiálmi, napríklad kameňmi, ktoré sú označené. Pri zakladaní ohňa je dôležité zohľadniť aj poveternostné podmienky. Vietor môže oheň nebezpečne a rýchlo rozšíriť mimo ohnisko. A preto majte na pamäti, že horľavé materiály ako napr. suchý porast, tráva, suché lístie, konáre musia byt’ z okolia ohniska odstránené. Pri každom zakladaní ohňa je dôležité mat’ v blízkosti ohniska vodu, alebo zeminu na prípadné uhasenie ohňa. Nikdy neodchádzajte preč od ohniska, v ktorom ešte horí alebo len tlie oheň. Aj žeravá pahreba môže byt’ pri vhodných poveternostných podmienkach iniciátorom požiaru. Každé nežiadúce horenie bez dozoru, prípadne ak spozorujete v lese dym ohláste dospelým alebo sami zavolajte hasičov na tel. číslo 112 alebo 150. Malý ohník sa môžete pokúsiť uhasiť sami vodou alebo vlhkou zeminou. Pritom nepreceňujte svoje sily a schopnosti, pretože požiar v prírodnom prostredí je veľmi nebezpečný a šíri sa veľmi rýchlo. Ak je už oheň veľký, nesnažte sa ho sami uhasiť, ale utekajte čo najďalej od neho do bezpečných miest, tam kde nepozorujete dym. Je preto aj na Vás, mladej generácii, aby už aj tak dosť ťažko skúmaná príroda mohla v budúcnosti prinášať radosť aj Vám.

Tak ako v minulom roku aj tohto roku sa obraciame na vás so žiadosťou, aby ste sa vyvarovali činností, ktoré by mohli spôsobiť požiar. Nevypaľujte trávu, nezakladajte v lese ohníčky! Pre opekanie slaninky a špekáčikov si nájdite také miesta, ktoré vyhradili pracovníci lesov. Neodchádzajte z lesa skôr, kým sa nepresvedčíte, že je oheň udusený a čo je podstatné, upozornite každého, aby v lese nefajčil. Veríme, že budete upozorňovať na takéto nebezpečenstvo dospelých a vzorným správaním pri návšteve lesov prispejete k tomu, že v našom okrese nebudú žiadne požiare.

Porušovanie týchto pravidiel a zapríčinenie požiaru v prírodnom prostredí môže byt’ postihované pokutou. Nezabúdajte ani na to, že oheň bol už často príčinou ťažkých zranení a popálenín, ktoré sú veľmi bolestivé s dlhou dobou liečenia. So zásadami bezpečného správania sa v lese oboznámte aj svojich rodičov, kamarátov a známych, aby lesy mohli ešte dlho slúžiť nám všetkým a prinášať nám radosť.

Prajeme Vám veľa krásnych chvíľ v zdravom prostredí lesa a veľa školských a osobných úspechov počas celého školského roka.

OR Hasičského a záchranného zboru v Košiciach